Over Risico-Monitor

De Risicomonitor biedt ruimte voor eigen ideeën en volledige afstemming op je eigen school of opvang. Met een eigen code log je in en verwerk je inventarisaties en informatie digitaal. Opgeslagen gegevens dienen als input voor rapportages. De informatie in de Risicomonitor is altijd actueel; je bent op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen en regelgeving.

Met de Risicomonitor kunnen medewerkers van organisaties in de kinderopvang (KDV, BSO en GOO), peuterspeelzalen (PSZ), Jeugdzorg (JZ) en Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening (WMD) snel risico-inventarisaties uitvoeren. Op locatieniveau brengen zij de risico’s in kaart. De Risicomonitor genereert vervolgens een heel helder actieplan, met statusoverzicht en overzichtelijke rapportages. Hoe werkt de Risicomonitor?

Efficiëntie in RI’s voor kinderopvang

De RI’s arbo, gezondheid en veiligheid voor de kinderopvang zijn waar mogelijk geïntegreerd en bij te houden in dezelfde database. Je hoeft nog maar één programma te gebruiken en de vragenlijst is aangepast aan je organisatie. Dat levert tijdwinst en efficiëntie op. Tot nu toe waren dit namelijk 3 afzonderlijke instrumenten: een digitale ‘RI&E Arbo Kinderopvang’ van FCB, ‘Veiligheidsmanagement’ van VeiligheidNL, en ‘Gezondheidsmanagement’ van LCHV (beide in boekvorm).

Vele thema's fysieke veiligheid voor het basisonderwijs op 1 plek

Heeft veiligheid op je school een vaste plek? Wat gebeurt er al en wat heeft nog extra aandacht nodig? Met de Risicomonitor breng je risico’s in kaart rond acht thema’s:

• Gebouw veiligheid
• Schoolplein en speeltoestellen
• Huisregels
• Brandveiligheid
• Verkeersveiligheid
• Bewegingsonderwijs
• Buitenschoolse activiteiten
• Aansprakelijkheid.

Wanneer je bij elk thema de logische stappen doorloopt, worden knelpunten duidelijk. Dat leidt tot een helder overzicht van risicoverkleinende maatregelen en –uiteindelijk- een doelgericht actieplan dat de veiligheid verhoogt. Alle informatie staat gebundeld: je veiligheidsaanpak is inzichtelijker dan ooit.

Gebruikersvriendelijk

De Risicomonitor is een eenvoudig en gebruikersvriendelijk systeem. Het uitgangspunt tijdens de ontwerpfase was dat iedereen ermee moet kunnen werken. Oók mensen die weinig tijd of affiniteit met dit soort systemen hebben.

Meer over de Risicomonitor en...