Veel gestelde vragen: Over de Risicomonitor

Staat je vraag niet in dit overzicht (kijk ook onder de tabbladen hierboven) of in de handleiding? Stel ons dan je vraag via dit formulier.

 • 1 Wat is de Risicomonitor?
  De Risicomonitor is een digitaal hulpmiddel voor het uitvoeren van RI's (Risico-Inventarisaties).
  Met behulp van de Risicomonitor worden de risico's op de werkplek inzichtelijk. Je krijgt een actieplan (plan van aanpak) waarin staat welke maatregelen genomen dienen te worden om deze risico's te verminderen. De 3 grote RI's zijn: Arbo, Gezondheid en Veiligheid.
 • 2 Wie kan de Risicomonitor gebruiken?
  De Risicomonitor is bestemd voor organisaties in de branches Kinderopvang, Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening en Jeugdzorg. Wanneer je (verplicht) onder de werkingssfeer van de cao Kinderopvang, cao Welzijn & maatschappelijke dienstverlening en/of cao Jeugdzorg valt, kan je een account aanvragen.
 • 3 Wat kost de Risicomonitor?

  De Risicomonitor is gratis te gebruiken voor de RI Arbo, de RI Brandveiligheid, de RI Hygiënecode en de RI Sociale Veiligheid. Voor de RI Veiligheid en de RI Gezondheid vragen we een financiële bijdrage. Meer informatie vind je hier.

 • 4 Hoe werkt de betaling voor de RI gezondheid en RI veiligheid?
  De RI Gezondheid en de RI Veiligheid vallen onder de betaalde RI's. Alleen de organisatiebeheerder kan aangeven of een organisatie (organisatiebreed) gebruik wil maken van de RI Gezondheid en de RI Veiligheid.

  Is er nog geen akkoord (Ja, dan wel Nee) gegeven, dan zie je via menu Account - Profiel: "Ga je akkoord met de verplichte bijdrage voor het gebruik van RI types Gezondheid en Veiligheid?". Daaronder kan je "Ja" dan wel "Nee" aangeven. Na ondertekening en klikken op Opslaan zijn ook die RI's per direct beschikbaar voor de organisatie en onderliggende locaties.

  Is bij het akkoord "Nee" aangegeven, dan zie je via menu Account - Profiel: "Je organisatie heeft geen akkoord gegeven voor de betaalde RI's.". Wil je dit wijzigen, bel of mail dan naar FCB.

  Is bij het akkoord "Ja" aangegeven, dan zie je via menu Account - Profiel: "Je organisatie heeft wel akkoord gegeven voor de betaalde RI's.". Wil je opzeggen, stuur dan een mail naar FCB.

  Meer informatie over de bijdrage vind je hier.

 • 5 Waar kan ik terecht met mijn vragen over de Risicomonitor?
  • Raadpleeg de handleiding. Er staat een compleet stappenplan in.
  • Op elke pagina vind je de knop 'Hulp over deze pagina'. Gebruik die knop!
  • Neem contact op met de helpdesk.
 • 6 Waar vind ik informatie over trainingen voor de Risicomonitor?
  Informatie over trainingen vind je hier.
 • 7 Kan iedereen met de Risicomonitor werken?
  Bijna iedereen. Maar je moet wel ervaring hebben met het werken met computers en webbased systemen. Het is niet wenselijk om gebruikers in te voeren die niet gewend zijn te mailen, met de muis te werken etc.

Zoekterm: