Disclaimer

VeiligheidNL en FCB Dienstverlenen in Arbeidsmarktvraagstukken streven naar een zorgvuldige controle van de informatie die zij in de Risicomonitor plaatsen, zodat de informatie actueel, nauwkeurig, feitelijk juist en dus betrouwbaar is. Ondanks deze voortdurende aandacht voor de kwaliteit van de inhoud kunnen partijen niet garanderen dat de informatie te allen tijde noodzakelijk alomvattend, volledig, nauwkeurig of altijd bijgewerkt is. Er kunnen daarom geen rechten aan worden ontleend. De houders van de site zijn niet aansprakelijk voor de gevolgen van eventuele onvolkomenheden en/of onjuistheden. Suggesties voor verbeteringen zijn altijd welkom.

Toestemming

Elke organisatie die toegang heeft gekregen tot de Risicomonitor mag het informatiemateriaal dat op de Risicomonitor staat vrij verspreiden binnen haar organisatie, mits zij deze informatie gebruikt om de veiligheid en gezondheid van medewerkers en kinderen te bevorderen.
Voor het overnemen van materiaal uit de Risicomonitor voor andere doeleinden of door andere organisaties (zoals arbodiensten) dient echter toestemming te worden gevraagd aan de beheerders van de Risicomonitor:

FCB Dienstverlenen in Arbeidsmarktvraagstukken
Telefoon 030-2985360
E-mail risico-monitor@FCB.nl

VeiligheidNL
Telefoon 020-5114511
E-mail risicomonitor@veiligheid.nl