Financiële bijdrage Kinderopvang 2017

De Risicomonitor is hèt integrale instrument waarmee door zowel de branche Kinderopvang (KOV), Jeugdzorg (JZ) als Welzijn Maatschappelijk Dienstverlening (WMD) risico inventarisaties gemaakt kunnen worden op het gebied van veiligheid, gezondheid en arbo.

FCB financiert het arbo-gedeelte binnen de Risicomonitor vanuit uw jaarlijkse bijdrage aan FCB. Voor het gebruik van de onderdelen Veiligheid en Gezondheid is VeiligheidNL genoodzaakt een jaarlijkse financiële bijdrage te vragen. Met uw bijdrage onderhoudt VeiligheidNL de Risicomonitor en voert verbeteringen door.

Wat gaat u betalen?
De hoogte van uw jaarlijkse financiële bijdrage wordt bepaald door:
(1) een vast bedrag voor elk in de Risicomonitor aangemaakt organisatie account. Dit bedrag bedraagt in 2017 € 100,- exclusief BTW.
(2) een variabel bedrag voor het aantal locatie accounts dat in de Risicomonitor is aangemaakt.
Dit bedrag wordt vastgesteld op basis van het staffeltarief. VeiligheidNL hanteert de volgende staffels:

Account Tarief
Organisatie account  €100,-
1 locatie account
2 t/m 5 locatie accounts
6 t/m 10 locatie accounts
11 t/m 20 locatie accounts
21 t/m 30 locatie accounts
31 t/m 40 locatie accounts
41 t/m 50 locatie accounts
51 t/m 75 locatie accounts
76 t/m 100 locatie accounts
Meer dan 100 locatie accounts
€ 22,-
€ 75,-
€ 165,-
€ 330,-
€ 550,-
€ 750,-
€ 975,-
€ 1.325,-
€ 1.700,-
€ 22,- voor elke locatie

Ter illustratie: een organisatie met 1 locatie betaalt € 122,- ex BTW (€ 100,- + € 22,-). Een organisatie met 10 locaties betaalt € 265,- (€ 100,- + € 165,-).

Aan het begin van elk kalender jaar stuurt VeiligheidNL u een factuur toe met daarop gespecificeerd het te betalen bedrag.
Locaties die na de facturatiedatum van het betreffende kalenderjaar zijn aangemaakt of verwijderd, worden niet apart verrekend.

Lees hier de algemene voorwaarden

Hoe activeert u de RI Veiligheid en RI Gezondheid in de Risicomonitor?
Bij het aanmelden van de organisatie in de Risicomonitor kan de organisatiebeheerder aangeven of de organisatie gebruik wil maken van de RI Veiligheid en RI Gezondheid (hiervoor vragen wij een financiële bijdrage). Wanneer dit is ingevuld en opgeslagen en de organisatie wordt goedgekeurd, zijn de RI’s per direct beschikbaar voor de organisatie en onderliggende locaties.
Heeft u al een account voor de Risicomonitor, maar nog niet aangegeven dat u gebruik wilt maken van de RI Veiligheid en RI Gezondheid? De organisatiebeheerder ziet na inloggen op organisatie niveau op het tabblad ‘Account – Profiel’ de vraag of akkoord wordt gegaan met de financiële bijdrage. Na invullen zijn ook nu de RI’s per direct beschikbaar voor de organisatie en onderliggende locaties.

Vragen en ondersteuning
Heeft u vragen over uw bijdrage voor 2017 of over de mogelijkheden voor advies en training? U kunt u ons bereiken via risicomonitor@veiligheid.nl.